Cliëntgericht-experiëntiële visie

Van mens tot mens

De cliëntgericht-experiëntiële benadering vindt haar wortels in de humanistische traditie en draagt een optimische en groeigerichte kijk uit op het menselijk functioneren. Ze heeft een bijzondere expertise ontwikkeld in het inzetten van beleving en emoties als hefboom tot verandering. Centraal daarbij staat het contact van mens tot mens.

 

Cliëntgericht-experiëntiële Psychotherapie

In het hier-en-nu contact met een empathisch afgestemde, accepterende en authentiek aanwezige psychotherapeut worden vastgelopen processen van denken, voelen en handelen opnieuw in beweging gebracht. Voortbouwend op deze basishouding ontwikkelde het cliëntgericht-experiëntiële therapiemodel specifieke procesbevorderende interventies en technieken.

Meer over cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie

Cliëntgericht-experiëntiële Counseling

Echtheid, empathie en positieve aanvaarding zijn essentiële ingrediënten voor het bevorderen van menselijke groei en ontwikkeling in een breed maatschappelijk kader, ook voorbij de therapiekamer. Precies deze relatiekwaliteiten zet de cliëntgericht-experiëntiële counselor in op het kruispunt van psychosociale begeleiding en hulpverlening

Meer over cliëntgericht-experiëntiële counseling

Wat is ... ?

Ons rijke gedachtengoed kent verschillende substromingen en therapiemodellen. 'One nation, many tribes' - met het cliëntgerichte als dragende bedding en verbindende factor.

Focusing en Focusing Oriented Therapy and counseling (FOT)

Focusing is een wijze van luisteren naar wat lijfelijk merkbaar is maar nog geen woorden heeft. Focusing Oriented Therapy and counseling is een behandelmodel waarbij doelbewust gewerkt wordt met focusing. Typerend is dat zowel cliënt als psychotherapeut of counselor een focussende houding aannemen en dat de ervaringsstroom van beide zich kruisen om te komen tot nieuwe betekenissen.

Meer

Emotion Focused Therapy (EFT)

Bij EFT staan emoties centraal in het menselijk functioneren en therapeutische verandering. Empathisch volgen wordt gecombineerd met procesdirectief sturen van het ervaringsproces. Deze benadering expliciteert wanneer cliënten beschikbaar zijn (markers) voor bepaalde proces-directieve methodieken (taken) om zo aan emotionele blokkades te werken.

Meer

Existentiële psychotherapie en counseling

De existentiële benadering focust op existentiële thema’s, zoals zingeving, vrijheid en verantwoordelijkheid, eenzaamheid en verbondenheid. Een doorleefde exploratie van deze ‘existential givens’ stelt een persoon in staat op een creatieve, actieve en reflectieve manier zich met het leven te engageren en nieuwe betekenis te vinden.

Meer

 

Pre-Therapy

Daar waar psychotherapie 'nog niet' mogelijk is, zet Pre-Therapy in op contactherstel en contactversteviging. Via concrete interventies krijgt de therapeut aansluiting met de wereld van de cliënt. Een bedrieglijk eenvoudig model dat breed inzetbaar is in de hulpverlening maar een bijzondere toepassing kent bij psychotisch functioneren, dissociatie, dementie,…

Meer

Integratieve psychotherapie

In de integratieve psychotherapie worden kennis, inzichten, therapeutische vaardigheden en therapeutische behandelwijzen vanuit diverse stromingen geïntegreerd in de psychotherapeutische handelwijze.

Integratieve psychotherapie is geen substroming, maar net een kader-overschrijdend therapiemodel. Het rijke gedachtengoed vanuit de cliëntgerichte-experiëntiële stroming neemt daarbij een centrale plaats. 

Meer

Motivational interviewing

Motiverende gespreksvoering is een wijdverspreide methodiek en directieve gespreksstijl, diep geworteld in de cliëntgerichte benadering. Oorspronkelijk ontwikkeld vanuit verslavingszorg wordt het intussen toegepast in tal van settings.

Het is gebaseerd op samenwerking en empathie en richt zich via specifieke gesprekstechnieken op het versterken van de intrinsieke motivatie voor verandering van een persoon.

Meer
icons-groepen-Rood-backgrond-05.svg

Special Interest Groups

Voel je als psychotherapeut of counselor een bijzondere affiniteit voor één van onze substromingen? Zoek je een plek voor uitwisseling en verdieping? Misschien heb je een hart voor onderzoek of prikkelt het om ons gedachtengoed breder uit te dragen? In de Special Interest Groups komen de verschillende takken van onze cliëntgericht-experiëntiële boom tot bloei. Wees welkom!

Naar de Special Interest Groups
VVCEPC_zwart_wit-09887 LID2.jpg

Zoek een therapeut

Ben je op zoek naar een cliëntgericht-experiëntiële psychotherapeut, counselor of supervisor? Je vindt ze vlot terug via onze zoekfunctie. Opgelet: enkel erkende leden worden opgenomen in de zoekfunctie.

Naar de lijst
Sluiten