Cliëntgericht-experiëntiële counseling

09984.jpg
Mijn belangstelling voor psychotherapie heeft bij mij belangstelling gewekt voor iedere helpende relatie...

"... een relatie waarin tenminste een van de partijen de bedoeling heeft de groei, de ontwikkeling, de rijping van de ander te stimuleren, zijn functioneren te bevorderen, hem te helpen het leven beter aan te kunnen." (Carl Rogers, 1978, p.43)

Helpende relatie

Het leven gaat niet altijd over rozen, en soms heb je nood aan een plek om even de zaken van op afstand te bekijken of tot rust te komen, bij iemand die tijd neemt, bij jouw beleving stilstaat, zonder oordeel tracht te begrijpen hoe het voor jou is en voelt - én die als andere mens echt aanwezig is.

Dit is de soort begeleiding en helpende relatie die een cliëntgericht-experiëntiële counselor biedt, en dat kan in uiteenlopende settings.

Cliëntgericht-experiëntieel opgeleide counselors

Cliëntgericht-experiëntiële counselors hebben een intense opleiding achter de rug, waarbij naast specifieke kennis, vaardigheden en methoden, hij/zij zichzelf grondig onder de loep heeft genomen, zicht heeft gekregen op eigen valkuilen en mogelijkheden, geleerd heeft zorg te dragen voor zichzelf, zichzelf te begrenzen én zichzelf geregeld te bevragen in supervisie, intervisie of verdere opleiding. 

De counselor begint pas aan deze opleiding als hij/zij al levens- en werkervaring heeft opgebouwd in heel diverse sectoren en vandaaruit oog heeft voor menselijke ontwikkeling en wat deze ontwikkeling kan belemmeren. 

Samen een tijdje op pad, in een afgestemd kader

Een counselor creëert steeds op een professionele persoonlijke wijze een aangepast werkkader. De counselor stelt zijn of haar levenservaringen en knowhow ter beschikking in functie van de noden en behoeften van de persoon om samen een tijdje op pad te gaan.

De counselor biedt een soort afgebakend, veilig klankbord, dat buiten de leefomgeving van de persoon staat, om de zaken in zijn of haar leven terug op een rijtje te krijgen. Dit kan helpen om moeilijke en vaak emotioneel geladen knooppunten mee te ontwarren - nabij maar ook met de gepaste afstand. De counselor geeft daarbij erkenning aan de aanwezige pijn, noden en behoeften.

De counselor heeft geen pasklare oplossing maar gaat - zij het in de tijd beperkt - mee op pad met de persoon, geeft eerlijk feedback waar nodig, ondersteunt in het gepast omgaan met emoties en helpt de persoon zijn eigen weg (terug) te vinden in de mist. 

Daarnaast geeft een counselor heel transparant aan wat hij of zij te bieden heeft, en zal het ook aangeven als er andere, meer gepaste zorg of hulp nodig is, of mee op zoek gaan waar iemand terecht kan. De counselor is ook in deze zoektocht een betrouwbaar steunpunt.

Op het kruispunt van begeleiding en hulpverlening

Cliëntgericht-experiëntiële counselors vind je dan ook terug in uiteenlopende psychosociale contextenop het kruispunt van psychosociale begeleiding én hulpverlening:

-  een bestaand beroep als arts, diëtist, leraar, pastor… 

-  een functie in een organisatie als ombuds-, vertrouwenspersoon, ziekenhuispastor, studentenbegeleider, zorgcoördinator, medewerker personeelsdienst, … 

-  een zelfstandige activiteit als counselor vanuit een bepaalde optiek: life counselor/coach, rouwconsulent, loopbaancoach, burn-out counselor/coach, … 

- een groepspraktijk, CAW, CGG,….

Sluiten