Emotion Focused Therapy (EFT)

VVCEPC_zwart_wit-09818 2200x1100.jpg
"Changing emotion with emotion"

Emotion Focused Therapy (kortweg EFT) is een empirisch ondersteunde humanistische psychotherapie-stroming die emoties centraal plaatst in het menselijk functioneren en therapeutische verandering.

Emoties en empathie centraal

EFT geniet reeds lange tijd erkenning voor zijn sterke theoretische en empirische onderbouw, hoge mate van proces-differentiatie en krachtige methodieken, die richting geven aan het therapeutisch proces en die de accurate empathie van de therapeut alsook de emotionele productiviteit van de cliënt verhogen. 

EFT hecht belang aan zowel relatie- als interventievaardigheden. Het omvat een therapeutische stijl waarbij empathisch volgen wordt gecombineerd met procesdirectief sturen van het ervaringsproces. 

De emotietheorie waarop EFT stoelt is intussen voldoende empirische ondersteund. Deze stelt dat emoties zelf een aangeboren adaptief potentieel hebben om ons te helpen overleven en gedijen. Emoties zijn immers verbonden met onze meest essentiële behoeften. Ze waarschuwen ons snel voor situaties die belangrijk zijn voor ons welzijn. Ze zetten ons aan tot acties die nodig zijn om in onze behoeften te voorzien.

Adaptieve emoties activeren

Doorheen pijnlijke levenservaringen of emotionele tekorten kunnen emoties ook vastlopen, m.n. wanneer emoties als te dichtbij of te veraf worden ervaren, wanneer er verschillende elementen ontbreken om tot betekenisvorming te kunnen komen, en wanneer er verschillende belevingslagen aanwezig zijn die de adaptieve emotie onbereikbaar maken. In therapie kunnen specifieke EFT interventies dan helpen om deze adaptieve emoties te activeren en tot betekenis te laten komen. Zodoende bieden ze cliënten een betrouwbaar innerlijk kompas voor herstel en groei.

Individuen en koppels profiteren van therapie met behulp van een empathisch afgestemde relatie met hun therapeut, die hen probeert te helpen hun emoties beter te identificeren, te ervaren, te verkennen, te begrijpen, te transformeren en flexibeler te beheren. Als gevolg hiervan worden personen doorheen een EFT-behandeling emotioneel veerkrachtiger, efficienter in het aanboren van de belangrijke emotionele informatie, en vaardiger in het gebruik van die informatie om vitaal en volluit te leven.

De International Society for Emotion Focused Therapy verenigt en erkent EFT-opleidingen over de landsgrenzen heen.

Volgende webpagina is ontstaan vanuit een samenwerking van de SIG EFT en Focus on Emotion. Je vind er meer info over EFT in Vlaanderen, kan er inschrijven op de EFT-nieuwsbrief en vind er een lijst met EFT-therapeuten.

https://www.efttherapie.be/

VVCEPC-icons-zwart-05.svg
Heb je een bijzondere belangstelling voor EFT?

Special Interest Group

Is EFT helemaal jouw ding? Wil je je graag hierin verder verdiepen of ben je geprikkeld om samen met andere leden en belangstellenden na te gaan hoe EFT op de kaart kan worden gezet? Dan kun je je aansluiten bij de Special Interest Group rond EFT.

Meer info over de Special Interest Group
Sluiten