Statuten en Intern Reglement

In de Statuten en het Intern Reglement staat alle info over de werking van VVCEPC.

Hierin vind je gedetailleerde en wettelijk bepaalde info terug over de oprichting van de vzw, omschrijving van de lidmaatschappen, erkenningscriteria en -procedures, de stemprocedures, de bevoegdheden en werking van de verschillende delen van de vereniging (zoals de Algemene Vergadering, het bestuur, de Erkenningscommissie, Deontologische Commissie en de Special Interest Groups). 

Alles wat in de Statuten, het Intern Reglement en de Deontologische Code is opgenomen, werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van VVCEPC. 

OPGELET! De Deontologische Code vind je hier terug in een apart document.

Hier vind je de meest recente versie van de Statuten en het Intern Reglement:

  1. 0,65 MB

    20231209 Statuten VVCEPC goedgekeurd.pdf

  2. 0,18 MB

    20230310 Intern reglement VVCEPC goedgekeurd.pdf

Sluiten