Erkenningscommissie

De Erkenningscommissie komt twee keer per jaar samen (in maart en in oktober). Ze verstrekt het bestuur advies zowel over de criteria voor lidmaatschap en (her)erkenning, als over de concrete (her)erkenningsaanvragen van leden en van opleidingen. Ook bewaakt ze mee de kwaliteit van de opleidingen: opleidingen worden regelmatig doorgelicht.

De Erkenningscommissie heeft een louter adviserende bevoegdheid.

In de Erkenningscommissie zetelen afgevaardigden van het bestuur, van elk van de erkende opleidingen en de coördinator van de supervisoren.

Huidige samenstelling:

  • Bestuur: Evie Kins (voorzitter EC) en Trees Depoorter (voorzitter bestuur)
  • Coördinator supervisoren: Heidi Adriaensen
  • EFT Focus on Emotion – KUL: Kurt Renders
  • Volwassenen UA: prof. Greet Vanaerschot
  • Kinderen Focus on Emotion: Pascale Schoenmakers
  • Kinderen UA optie 1: Willy Colin
  • Kinderen UA optie 2: Olivier Givron
  • Counselor-opleiding Focus on Emotion: Karel Binon
Sluiten