Pre-Therapy

09325.jpg
Daar waar psychotherapie 'nog niet' mogelijk is, zet Pre-Therapy in op contactherstel en contactversteviging.

Hoe omgaan met mensen die gevangen zitten in een onbereikbare eigen wereld, en het contact met de alledaagse realiteit, hun gevoelsleven en de ander kwijt zijn? Kun je je therapeutisch aanbod hierop afstemmen? Hoe nodig je iemand uit om opnieuw en bewust de verbinding met zichzelf, jou en de gedeelde wereld aan te gaan?

Grote vragen en moeilijke klinische opgaven

Dr. Garry Prouty (Chicago, USA, 1936-2009) maakte van het beantwoorden van deze vragen zijn levenswerk en werd de grondlegger van Pre-Therapy. Prouty’s leermeesters Rogers en Gendlin zagen respectievelijk het relationeel en experiëntieel werken als essentie van psychotherapie.

Daar waar psychotherapie 'nog niet' mogelijk is, zet Pre-Therapy in op contactherstel en contactversteviging. Via deze techniek krijgt de therapeut aansluiting met de wereld van de cliënt, en nodigt hem/haar uit het contact aan te gaan. Het ademt een existentiële en fenomenologische inspiratie, en men kan met Prouty zeggen: “the technique is easy, but the art is difficult”. Omwille van de concreetheid ziet dit contactwerk er op papier bedrieglijk eenvoudig uit…

Symptomatisch gedrag - zoals onverstaanbaar en bizar psychotisch functioneren, dissociatieve momenten, beginnende dementie enz - ziet Prouty als “pre-expressief”: drager en uitdrukking van impliciete betekenissen, maar 'nog niet' bewust of gesymboliseerd. Pre-therapy biedt in zulke omstandigheden zeer concrete contactreflecties aan (situationele, gelaats-, lichaams-, woord-voor-woord reflecties en het herhalen van reflecties die contact teweeg brengen).

Via deze zorgvuldige, geduldige en gevoelige afstemming, waarin elke nuance en elk gebaar telt, wordt stapje voor stapje en steeds weer iets van contact aangereikt, gelegd en versterkt - met zichzelf, met de ander en met de wereld.

Pre-Therapy International Network

Sinds 1985 is het Pre-Therapy International Network het kloppende hart van de beweging rond Pre-Therapie. Je vindt er geïnteresseerden en professionelen uit vele beroepsgroepen en landen, die met een zeer brede waaier van populaties werken en in tal van onderscheiden settings. 

De website heeft naast een volledige literatuurlijst en actuele info, ook een Discussion List. Je kan er terecht voor lidmaatschap, informatie, netwerking en uitwisseling allerhande. Ook aanvragen van workshops, lezingen en supervisies is mogelijk. 

Coördinator van het netwerk is Dion Van Werde.

Sluiten