Visie en missie

VVCEPC wil graag:

 • de professionele thuisbasis en het warme kloppende hart zijn voor de brede waaier aan cliëntgerichte, experiëntiële, emotion-focused, existentiële, focusing-oriented, … psychotherapeuten en counselors in Vlaanderen. 
 • haar leden verenigen en ondersteunen door hen bij elkaar te brengen en mogelijkheden te bieden voor ontmoeting, uitwisseling, vorming en verdieping. Zo kunnen leden hun eigen professionele identiteit verder ontwikkelen. 
 • als beroepsvereniging de professionele en politieke belangen behartigen van al haar leden.
 • als mature, professionele, door leden en vrijwilligers gedragen en door actueel wetenschappelijk onderzoek gedreven vereniging het cliëntgerichte gedachtengoed, inclusief haar mensbeeld en waarden, uitdragen, en actueel en levendig houden. Zo wil ze meehelpen de toekomst te verzekeren van het cliëntgerichte gedachtengoed in Vlaanderen en daarbuiten – en dit zowel binnen de psychotherapie- en counselingwereld, de academische wereld als in de bredere maatschappij. 
 • een referentiepunt zijn voor leden, cliënten, collega-hulpverleners of om het even wie die vragen hebben over cliëntgerichte psychotherapie en counseling en op zoek zijn naar antwoorden. 
 • haar rechtmatige plek innemen naast en in dialoog met de andere grote therapie-kaders als een waardevol en relevant, door de klinische praktijk gevoed, theoretisch onderbouwd en wetenschappelijk gevalideerd model voor psychotherapie en counseling.

 

STRATEGIEËN

VVCEPC streeft ernaar deze doelstellingen waar te maken door:

 • cliëntgericht-experiëntieel geschoolde psychotherapeuten en counselors te erkennen volgens vastgelegde voorwaarden en kwaliteitsnormen.
 • een eigen Deontologische Code te onderschrijven met een onafhankelijke Deontologische Commissie die toeziet op de naleving hiervan door de leden.
 • haar leden te informeren over relevante professionele ontwikkelingen, onderzoek en actuele beroepsinformatie (via website, nieuwsbrieven, een wetenschappelijk tijdschrift, studiedagen en vormingsmomenten)
 • erkende psychotherapeuten, counselors en supervisoren de kans te geven zich kenbaar te maken via een openbare zoekfunctie op de website.
 • uitwisselings-, ontmoetings- of netwerkmomenten voor de leden te organiseren (via ledenoverleg, online community, sociale media, werkgroepen, organisatie van activiteiten,...).
 • waar mogelijk (beleids)invloed uit te oefenen (bijv. door deel uit te maken van koepelorganisaties zoals de BWP of PCE-Europe, te zetelen in politieke raden of werkgroepen, academische vertegenwoordiging te ondersteunen, stem laten horen in maatschappelijke debatten, …).
 • actief uitwisseling op te zoeken met locale en internationale zusterverenigingen of andere (beroeps)verenigingen.
 • wetenschappelijke onderzoek vanuit en naar het cliëntgericht-experiëntiële model te bevorderen (via het Tijdschrift, studiedagen, werkgroepen,…).

 

WAARDEN

De waarden die wij als cliëntgericht-experiëntiële vereniging uitdragen in en doorheen onze ambities en bezigheden: 

 • Openheid en transparantie
 • Authenticiteit
 • Vertrouwen
 • Menselijkheid
 • Groeigericht
09640.jpg
Bestuur

Ook als bestuur willen we graag zo laagdrempelig, transparant en zorgvuldig mogelijk zijn. Heb je een vraag, suggestie, feedback of wil je graag ook jouw steentje bijdragen?

Spreek ons aan.
Sluiten