Special Interest Groups (SIG) en Werkgroepen

Verdiep je in één van de substromingen van ons gedachtegoed

De Special Interest Groups (SIG) staan open voor alle leden èn belangstellenden.

SIG Focusing

Leden en belangstellenden die gepassioneerd zijn door focusing in hun praktijk en elkaar willen vinden en inspireren, zijn welkom om aan te sluiten - of je nu focusing-levels volgde, focusingtrainer of Focusing Oriented Therapist of counselor bent, of gewoon gefascineerd door de meerwaarde van focusing in je sessies als psychotherapeut of counselor.

Lees verder

SIG Existentiële psychotherapie en counseling

Ben je ook gebeten door het existentiële gedachtengoed en hoe je dit in je praktijk kan integreren? Wil je graag existentiële psychotherapie en counseling mee op de kaart zetten?

Dan kun je je aansluiten bij deze Special Interest Group, een plek voor ontmoeting, uitwisseling en verdieping over de existentiële dimensie in de psychotherapie- en counselingkamer.

Lees verder

SIG Emotion Focused Therapy

Is EFT helemaal jouw ding? Wil je je graag hierin verder verdiepen of ben je geprikkeld om samen met andere leden en belangstellenden na te gaan hoe EFT op de kaart kan worden gezet?

Dan kun je je aansluiten bij de Special Interest Group rond EFT.

Lees verder

In de Werkgroepen komen we samen rond een 'werkpunt' dat extra aandacht vraagt.

Voel je je betrokken en wil je graag mee aan de kar trekken, neem dan gerust contact op.

WG Onderzoek

Doel van deze werkgroep is om:

  • cliëntgericht-experiëntiële onderzoekers samen te brengen en te ondersteunen, en onderzoek te stimuleren
  • bruggen te slaan tussen cliëntgericht-experiëntieel onderzoek en de klinische praktijk/onderwijs/maatschappij
  • academische en maatschappelijke positie van het cliëntgericht-experiëntiële model te versterken

Heb je een hart voor onderzoek of wil je mee bruggen slaan tussen ons onderzoek en andere domeinen, meld je dan aan!

Lees verder

WG Counselors

In deze werkgroep ligt de focus op het behartigen van de belangen van de Counselors, een groeiende en waardevolle subgroep binnen de leden van VVCEPC.

Er wordt o.a. meegewerkt aan de oprichting van een koepel voor de verschillende counselorscholen en nagedacht over een deontologische code, beter afgestemd op de begeleidingscontexten waarin counselors werkzaam zijn.

Geëngageerde counselors zijn welkom!

Lees verder

Rozenkrans

De Rozenkrans was een ruimte voor reflectie en intiatief, die een paar jaar geleden ontstond vanuit de veranderende wettelijke context. De naam verwees naar het café waar de initiatiefnemers aanvankelijk samenkwamen.

Centraal stond de vraag hoe we ons rijke gedachtegoed meer op de kaart konden zetten – inclusief de counselors en niet-wug'ers, de verschillende substromingen en vanuit een bredere beweging. Een stille revolutie

Intussen werden de Special Interest Groups opgericht en is er jaarlijks in november 'Crossings' waar we telkens een boeiende kruisbestuiving opzoeken en werd werkgroep Rozenkrans afgerond.

Sluiten