Over VVCEPC

De visie en missie van VVCEPC

VVCEPC wil de brede waaier aan cliëntgericht-experiëntiële psychotherapeuten en counselors in Vlaanderen verbinden, vertegenwoordigen, ondersteunen en op de kaart zetten. Zo willen we meehelpen de toekomst te verzekeren van het cliëntgerichte gedachtengoed in Vlaanderen en daarbuiten – zowel binnen de psychotherapie- en counselingwereld, de academische wereld als in de bredere maatschappij.

Structuur van onze vereniging

VVCEPC wordt gedragen door haar leden en getrokken door vrijwilligers. Hun deelname en inzet houden de vereniging dynamisch en levend: door deel te nemen aan activiteiten of één van de werkgroepen maar evengoed door lid te zijn, of door een engagement op te nemen in het bestuur of de commissies. Het tijdschrift neemt een centrale plek in, die ons ook verbindt met onze Nederlandse zustervereniging VPEP.

Bestuur

Het bestuur leidt de vereniging in goede banen en waakt erover dat de visie en missie worden uitgevoerd. De bestuursleden zorgen voor een vlotte dagdagelijkse werking van de vereniging. De taken worden verdeeld over de verschillende bestuursleden, die worden benoemd door de algemene vergadering. Elk erkend lid kan zich kandidaat stellen.

Wie zit er in het bestuur?

Erkenningscommissie

De erkenningscommissie is het orgaan van de vereniging dat zich buigt over de erkenningscriteria voor lidmaatschap en de kwaliteit van erkende opleidingen bewaakt. De commissie adviseert het bestuur over erkenningen. Ze bestaat uit afgevaardigden van de erkende opleidingen, de supervisoren-coördinator(en) en twee bestuursleden. 

Wat doet de erkenningscommissie?

Deontologische commissie

De Deontologische Commissie is het aanspreekpunt voor meldingen of klachten van deontologische aard betreffende onze leden en adviseert het bestuur. Ze ziet toe op de naleving van de Deontologische Code van VVCEPC. Alle leden en belangstellenden worden geacht deze code na te leven. 

Wat doet de Deontologische Commissie?

 

Special Interest Groups

Heb je als psychotherapeut of counselor een bijzondere belangstelling voor focusing, een hart voor het existentiële of een sterke affiniteit met EFT? Wil je je graag hierin verdiepen, uitwisselen met gelijkgezinden of meehelpen boeiende activiteiten op poten zetten rond één van de substromingen? Dan zijn de Special Interest Groups iets voor jou!

Meer

Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie

Op zoek naar relevante literatuur rond een bepaald thema? Wil je zelf graag een artikel schrijven of praktijkervaring delen met je cliëntgerichte collega's? 

Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen en onderzoek via het Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychothapie. VVCEPC geeft het Tijdschrift uit samen met VPEP, onze Nederlandse zustervereniging.

Meer

Koepels en zusterverenigingen

VVCEPC verenigt Vlaamse cliëntgericht-experiëntiële psychotherapeuten en counselors en vindt ook op haar beurt een plek in een aantal locale en internationale koepels. Verder onderhouden we banden met verwante verenigingen. Zo versterken we elkaar, dragen het gedachtegoed uit en behartigen we de belangen van onze leden. 

Meer
Sluiten