Aanvraag lidmaatschap

Hoe word ik lid van VVCEPC?

Ga na of je in aanmerking komt

VVCEPC erkent volgende leden, naast Belangstellenden en Belangstellenden in opleiding:

  • Psychotherapeut lid
  • Counselor lid
  • Aspirant-supervisor lid
  • Supervisor lid
  • Erelid

Aan elke categorie hangen er bepaalde erkenningsvoorwaarden vast. 
Gedetailleerde info over de erkenningsvoorwaarden en -procedure vind je terug in de Statuten en het Intern Reglement.

Overzicht erkende opleidingen

Statuten en Intern reglement

Vraag je lidmaatschap aan

Je kan op elk moment van het jaar een aanvraag indienen om lid te worden:

Ben je nog geen lid? Vraag dan hier je lidmaatschap aan

OPGELET! Ben je wel al lid? Log dan eerst in in je ledenprofiel en doe je aanvraag via de tab 'Lidmaatschap'! Aanvragen tot (her)erkenning of aanpassing van statuut worden twee keer per jaar (in maart en oktober) behandeld door de erkenningscommissie. Dien je aanvraag dus tijdig in (via je ledenprofiel)! Wanneer je erkenning rond is, neemt de voorzitter van de erkenningscommissie contact met je op. 

Als samenwonend lid krijg je korting op je lidmaatschapsbijdrage. Vul de juiste gegevens in onder 'lidmaatschap' in het ledenprofiel. De Tijdschriften komen dan maar één keer toe op jullie adres.

TIP! 

Kandidaten die een aanvraag tot erkenning hebben ingediend kunnen zich in afwachting belangstellend lid maken. 

Betaal tijdig je lidgeld

Belangstellende(-in-opleiding): na je aanvraag ontvang je een betaaluitnodiging. Na betaling, ben je automatisch lid. Je lidmaatschap wordt achteraf door de Erkenningscommissie nagekeken. 

Nieuw erkende leden: was je reeds Belangstellende, dan ontvang je aan het einde van het jaar waarin je erkend wordt een betalingsuitnodiging voor het daaropvolgende kalenderjaar. 

Opgelet, was je vroeger erkend lid, maar betaalde je 5 of meer jaren geen lidgeld, moet je opnieuw een aanvraag indienen via de Erkenningscommissie.

Voor aanvragen na 1 september geldt dit lidgeld meteen ook voor het daaropvolgende jaar.

TIP!

Kies voor domiciliëring. Eenvoudig: ga naar je ledenprofiel, klik door naar 'facturatie' en vul je gegevens in. Je kan elk moment de domiciliëring stopzetten.

Lidmaatschapsbijdrage

Erkende leden

Lid: 170 euro
Samenwonend met ander lid/belangstellende: 105 euro

Belangstellenden

Belangstellende: 140 euro
Samenwonend met ander lid/belangstellende: 105 euro

Belangstellenden in opleiding

Belangstellende in opleiding: 120 euro
Samenwonend met ander lid/belangstellende: 105 euro

Sluiten