Existentiële psychotherapie en counseling

00041 gesloten ogen.jpg
“Therapy is of the essence of life, and is to be so understood” (Carl Rogers, 1951, p.x)

Existentiële psychotherapie en counseling is een benadering die focust op existentiële thema’s en universele aspecten en uitdagingen van het menselijk bestaan.

Focus op existentiële thema's

Een existentiële psychotherapeut of counselor heeft oog voor de universele aspecten en uitdagingen van het menselijk bestaan (‘existential givens’), zoals het zoeken naar zingeving, het omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid, de confrontatie met begrenzingen en lijden, het ervaren van eenzaamheid en verbondenheid, betekenis geven aan ons lichamelijke en sociaal-cultureel ingebedde bestaan, aan leven en dood.

Hét existentiële model bestaat niet.

De existentiële benadering omvat een rijke traditie van scholen en psychotherapeutische praktijken, elk met eigen methodes en klemtonen. FETE (Federation for Existential Therapy in Europe) omschrijft het doel van existentiële psychotherapie en begeleiding als het exploreren en verhelderen van de verschillende bestaansdimensies en levensproblemen om zo een persoon in staat te stellen op een creatieve, actieve, en reflectieve manier zich met het leven te engageren en nieuwe betekenis te vinden.

Experiëntieel-existentieel

De meeste existentiële scholen werden geïnspireerd door (existentiële) filosofen en gaan uit van een fenomenologisch perspectief, dat wil zeggen dat de subjectieve beleving en het individuele proces van betekenisgeving centraal staat in het psychotherapeutische werk. 

In die zin is er dan ook een natuurlijke affiniteit met de cliëntgericht-experiëntiële benadering. 

Grondleggers van het cliëntgericht-experiëntiële model zoals Rogers en Gendlin brachten de existentiële en filosofische dimensie als vanzelfsprekend binnen in de theorie en klinische praktijk. En er ontstonden vruchtbare kruisbestuivingen tussen experiëntiële en existentiële benaderingen - zoals de logotherapie van Viktor Frankl, de existentieel-humanistische insteek van Rollo May en Irvin Yalom, de Britse school van Emmy Van Deurzen en Ernesto Spinelli, het pluralistische model van Mick Cooper…

Ook het Leuvens model van experiëntieel-existentiële psychotherapie ontwikkeld door de onderzoeksgroep Meaning & Existence is hiervan een actueel voorbeeld.

VVCEPC-icons-zwart-05.svg
Heb je een bijzondere belangstelling voor het existentiële?

Special Interest Group

Ben je gebeten door het existentiële gedachtengoed en hoe je dit in je praktijk kan integreren? Wil je graag existentiële psychotherapie en counseling mee op de kaart zetten? Dan kun je je aansluiten bij deze Special Interest Group, een plek voor ontmoeting, uitwisseling en verdieping over de existentiële dimensie in de psychotherapie- en counselingkamer.

Meer info over de Special Interest Group
Sluiten