Statuten en Huishoudelijk Reglement

In de Statuten en het Huishoudelijk Reglement staat alle info over de werking van VVCEPC.

Hierin vind je gedetailleerde en wettelijk bepaalde info terug over de oprichting van de vzw, omschrijving van de lidmaatschappen, erkenningscriteria en -procedures, de stemprocedures, de bevoegdheden en werking van de verschillende delen van de vereniging (zoals de Algemene Vergadering, het bestuur, de Erkenningscommissie, Deontologische Commissie en de Special Interest Groups). 

Alles wat in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement is opgenomen, werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van VVCEPC. 

TIP! De Deontologische Code en de klachten- en tuchtprocedure vind je terug in het Huishoudelijk Reglement.

Hier vind je de meest recente versie:

  1. 0,17 MB

    Statuten 3 mei 2021.pdf

  2. 0,29 MB

    HR 3 mei 2021.pdf

Sluiten