Tijdschrift

Het Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het cliëntgericht-experiëntiële referentiekader.

Het tijdschrift volgt de ontwikkelingen wat betreft theorievorming en toepassingen in de dagelijkse psychotherapeutische praktijk. Relevante bevindingen uit (internationaal) onderzoek worden belicht. 

Het tijdschrift is een gezamelijke uitgave van de Vereniging Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (VPEP) en van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC).

tPeP is peer reviewed en verschijnt viermaal per jaar, in de maanden februari, mei, augustus en november. Naast het papieren tijdschrift wordt elk nummer via de website digitaal gepubliceerd. De website biedt tevens toegang tot het digitale archief.

TIP! Alle leden en belangstellenden van VVCEPC ontvangen automatisch het tijdschrijft en krijgen onbeperkt toegang tot het digitale archief.

Sluiten