Verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel loopt vertraging op

Verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel loopt vertraging op

11 december 2021 door VVCEPC

Er is heel wat om te doen: de verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel… Wij stellen met spijt vast dat de verplichting jammer genoeg een nieuwe breuklijn aanbrengt in het zorgveld en zien het in deze als onze taak jullie te informeren. 

De verplichting betreft alle federaal erkende zorgberoepen die een visum hebben van FOD Volksgezondheid. Initieel zou de verplichting gelden vanaf 1 januari 2022, maar er wordt nog gewacht op het advies van de Raad van State, waardoor de ingangsdatum wellicht later komt te liggen. Wellicht zal de overgangsperiode van 3 maanden dan ook worden ingekort. Deze overgangsperiode zal gelden voor al wie dan nog niet gevaccineerd is en zal verplichte regelmatige zelftests impliceren. Wie daarna nog steeds niet gevaccineerd is, riskeert schorsing en ontslag. Er blijven in elk geval heel wat onduidelijkheden, en wij hebben tevergeefs verschillende keren aangeklopt bij het Kabinet om klare en duidelijke antwoorden te krijgen op vragen, zoals: wat met zorgverleners zonder visum (zoals niet-WUG’ers, counselors, etc), wat kunnen zorgverleners doen die om medische of ideologische redenen niet gevaccineerd wensen te worden, wat zijn de precieze gevolgen bij weigering, geldt de verplichting ook voor boosterprikken, etc. We houden jullie op de hoogte zodra we hier meer duidelijkheid over kunnen verschaffen.

Het advies van de Hoge Gezondheidsraad van november ’21 vind je hier.

Sluiten