Junidag 2022: De psychotherapeut en counselor in de wereld - 10/6/222

Junidag 2022: De psychotherapeut en counselor in de wereld - 10/6/222

16 december 2021 door VVCEPC

Het is weer zover: Eindelijk mogen we weer aankondigen dat de jaarlijkse viering van ons gedachtengoed en de verbinding met elkaar weer in het verschiet ligt!

De motor van werkgroep vorming is stilaan opgewarmd en hoewel we voorzichtig zijn in het maken van toekomstplannen gaan we voorlopig dit jaar uit van een live editie zoals weleer. Traditiegetrouw zal de Junidag doorgaan in het Provinciehuis in Leuven en dit op de 2e vrijdag van de maand juni: 10/6/2022 . Noteer deze datum dus alvast in jullie agenda!

Voor deze editie hebben we inspiratie geput uit… de wereld rondom ons. Met als werktitel ‘De psychotherapeut en counselor in de wereld’ willen we stilstaan bij de verschillende aspecten van de steeds veranderende wereld waar onze cliënten mee worstelen, maar waarbij we ook onze eigen houding opnieuw in vraag moeten stellen en mee evolueren. Tijdens deze studiedag willen we een aantal van deze maatschappelijke veranderingen, taboe’s en tot dusver (te) weinig besproken thema’s van naderbij bekijken. We vragen ons af op welke manier deze binnen de therapiekamer spelen en tegelijk onze persoonlijke waarden, overtuigingen en gewoonten als therapeut raken en hoe we ze met vertrouwen tegemoet kunnen treden.

Er zijn veel thema’s die de moderne maatschappij symboliseren: denk aan (veranderingen in) seksualiteit en intimiteit, racisme, gender, milieu, technologische ontwikkelingen, existentiële uitdagingen, … We onderzoeken dus ook op welke wijze de rol van ons als psychotherapeut of counselor in deze tijden mogelijks aan bijstelling toe is, bijvoorbeeld qua persoonlijke grenzen, taalgebruik of (toegelaten) humor.

Op deze studiedag eren we onze basis en gaan we vandaaruit de uitdaging aan om veranderingen in de maatschappelijke condities te integreren in wat we dagelijks doen.

Graag willen we dan ook de leden hierbij betrekken: hier kunnen jullie aangeven welke thema’s en/of sprekers jullie in het kader van dit thema graag hadden gezien. Laat jullie inspiratie maar opborrelen en vul het formulier in voor 10 januari 2022! Ben je zelf geprikkeld om een workshop of plenaire lezing te geven? Stuur dan een abstract of korte uitleg naar vorming@vvcepc.be

Sluiten