30 jaar counselor opleiding en 30 jaar Karel Binon!

30 jaar counselor opleiding en 30 jaar Karel Binon!

11 februari 2024 door VVCEPC

De opleiding Counselor aan Focus on Emotion bestaat 30 jaar, en dat mocht gevierd worden, op 27 januari ‘24 in de Hoge Rielen te Lichtaart. Deze 30ste verjaardag valt samen met het vertrek van één van de bezielers van deze opleiding, Karel Binon, die al vele jaren actief als is voorzitter van Focus on Emotion. Claude Missiaen schreef een impressie van de dag!

De opleiding Counselor aan Focus on Emotion bestaat 30 jaar, en dat mocht gevierd worden, op 27 januari ‘24 in de Hoge Rielen te Lichtaart. Deze opleiding zag  het daglicht als Opleiding Psycho-Sociale Begeleiding, het initiatief werd genomen door wijlen Stan Van Asbroeck , in samenwerking met de toenmalige Faculteit voor Mens en Samenleving. Deze 3-jarige intensieve training had/heeft als doelstelling om hulpverleners/niet-psychotherapeuten grondig in te wijden in het experiëntiële gedachtengoed. De doelgroep is heel breed: maatschappelijk werker, vormingswerker, leerkracht, loopbaanadviseur, personeelswerker, psycholoog, pedagoog, opvoeder, orthopedagoog, verpleger, arts , psychologisch-assistent, ergotherapeut , logopedist , lekenraadgever, opbouwwerker… die zich verder wil bekwamen in het begeleiden van mensen vanuit een belevingsgerichte, respectvolle en vertrouwensvolle attitude.

Deze 30ste verjaardag valt samen met het vertrek van één van de bezielers van deze opleiding, Karel Binon, die al vele jaren actief als is voorzitter van Focus on Emotion. Hij verdwijnt uit de staf, maar blijft nog een paar jaar op post als bestuurder. Zijn collega’s hadden zonder zijn medeweten de jaarlijkse counselordag omgeturnd naar een soort Karel Binondag: in plaats van te kunnen starten met zijn netjes voorbereide powerpoint over 30 jaar Counseling werd hij – tot zijn verbazing- meegenomen voor een interview door Christine Leys, voormalig staflid van FMS. Dit verliep in een gemoedelijke sfeer, met een keure aan Karels kleinkinderen (die waren inderdaad ook uitgenodigd) afwisselend op de schoot. Uit het interview werd duidelijk dat de maatschappelijke erkenning van deze beroepsgroep nog lang niet verworven is. Karel liet de zaal ook weten hoe vaak en hoe intens hij op weerstand gestoten is bij onze beleidsmakers: “We begrijpen uw bezorgdheid, maar…”. Hij lijkt gelukkig nog niet van plan om deze strijd naar erkenning te staken. Hij gaf ook inkijk in het boek over counseling dat hij aan het voorbereiden is met als werktitel: Mijn bijdrage aan de stille revolutie. Lichtpuntje voor de counselors: enkele jaren geleden heeft de VVCEPC zijn deuren geopend voor counselors, toch al een stap in de goede richting.

Daarna bracht Arne Heylen een loflied dat hem het beste toewenst en dat uit volle borst werd meegezongen en -gefloten, een persiflage van Give hope Joanna (Eddy Grant).

De cohorte opgeleide counselors is ondertussen, na al die jaren, een uit de kluiten gewassen groep hulpverleners die zich dagdagelijks inzetten om in hun vakgebied het experiëntiële relatie- en hulpverleningsmodel vorm te geven. Op de counselordag konden we trouwens genieten van 3 workshops die geleid werden door oud-studenten van de counseloropleiding. De opleiding heet trouwens tegenwoordig Experiëntieel counselorProficiat!

’s Avond was er nog een fuif, waar ondergetekende afwezig moest blijven wegens andere verplichtingen (lees: geneugten).

 Claude Missiaen

Sluiten