Programma van Algemene Supervisorenvergadering en Crossings 2023

Algemene Supervisorenvergadering en Crossings 2023

Programma van Crossings

Op zaterdag 25 november:
9:30 - 10:00 Onthaal
10:00 - 12:00 Algemene Supervisorenvergadering
12:00 - 13:00 Broodjeslunch
13:00 - 14:00 Bijzondere Algemene Vergadering
14:00 - 17:00 Crossings 2023
 1. Van 10:00 tot 12:00

  Algemene Supervisorenvergadering

  Liselot Willems en Evelien Dobbelaere, de coördinatoren van de supervisorenwerking, nodigen je uit op de Algemene supervisorenbijeenkomst 2023. Dit jaar bieden we de deelnemers een workshop aan: “Zoekend in ongekend land: supervisie op andere terreinen”. Aansluitend op het thema van de junidag 2023 “Onvertrouwd en ongemakkelijk” onderzoeken we in deze workshop óf, en hóe, het mogelijk is om supervisie te geven als je supervisant in een ander werkveld actief is.

  Het professionele terrein waarin de cliëntgericht-experiëntiële  psychotherapeut en counselor zich bevindt, wordt almaar meer uitgebreid en divers. Het is onmogelijk voor een supervisor om ervaring te hebben met elk aspect van dat werkgebied. Dat roept vragen op. “Heb ik als supervisor voldoende te bieden voor deze supervisant?”, ook wanneer ik weinig vertrouwd ben met de werkomgeving van de supervisant. “Hoe pak ik het aan, als onze professionele werelden ver uiteen liggen?”.

  In de workshop gaan Evelien Dobbelaere en Sigrid Vandepitte experiëntieel aan de slag met onder andere deze vragen. We onderzoeken welke vragen, bekommernissen, ongerustheden we ervaren. En op welke vaardigheden en krachten we beroep kunnen doen om hier zo goed mogelijk mee om te gaan.

  De workshop is gratis, toegankelijk voor alle (aspirant-)supervisoren en duurt 2u.

  Onthaal is voorzien vanaf 9u30. Kom zeker op tijd. We beginnen graag stipt om 10u met de workshop.

  Na afloop van de workshop is er de mogelijkheid in het Rustpunt om broodjes en soep te verkrijgen. Duid dit aan bij je inschrijving als je hier graag gebruik van maakt.

 2. Van 12:00 tot 13:00

  Broodjeslunch

  We bieden een gratis broodjeslunch aan voor de leden die aan meerdere activiteiten deelnemen. Wens je graag een broodje? Schrijf je dan in voor dit item van het programma voor 10 november. Tijdens de inschrijving kan je aanduiden of je gebruik wil maken van het vegetarisch alternatief.

 3. Van 14:00 tot 17:00

  Crossings 2023

  EFT en existentieel-experiëntiële therapie

  We zoomen in op wat EFT en de existentieel-experiëntiële therapie met elkaar gemeen hebben en waarin ze van elkaar verschillen. EFT spreekt van de ‘existential needs’, maar er is meer existentieels aanwezig in EFT dan dat alleen. En zit er dan ook EFT in de existentiële therapie? Waar kunnen we die vinden? En waarin kunnen beide substromingen elkaar inspireren?

  Siebrecht Vanhooren en Kurt Renders gaan in een vooraf opgenomen video hierover met elkaar in gesprek. Ze duiken de diepte in over de raakvlakken en de verschillen tussen deze substromingen. Samen zoeken ze naar de groeikansen die er zijn als beide substromingen geïntegreerd worden toegepast.

  Tijdens Crossings bekijken we deze video en zetten we vervolgens zelf de uitwisseling verder. Thijs Vanhie en Kim Van Beylen dagen jullie uit om met veel nieuwsgierigheid de kruisbestuiving zelf aan te gaan.

  Blik op onderzoek

  Heidi Pellens gaat in deze workshop met ons aan de slag rond haar onderzoek naar therapeutresponsiviteit bij depressie.

  De vraag naar welke factoren aan de grondslag liggen van een geslaagde therapie, houdt therapeuten en onderzoekers al decennia lang bezig. Eerder onderzoek wijst uit dat ‘vaste’ therapeutkenmerken geen substantieel verschil maken met betrekking tot het resultaat van de therapie. Recent onderzoek wijst uit dat het veeleer gaat om de gevoeligheid en dynamische afstemming die de therapeut aan de dag legt ten aanzien van de cliënt en de context van de therapie. Dit proces van afstemming wordt in de literatuur benoemd met de term “therapeutresponsiviteit”.

  Heidi bestudeerde therapeutresponsiviteit in het kader van depressie via een kwalitatieve studie. Ze nam de onmiddellijke ervaring onder de loep van twee groepen van therapeuten en counselors die geconfronteerd werden met een videofragment van een ernstig depressieve cliënt en peilde naar hun ideeën over gepaste interventies voor deze cliënt. Ze laat ons stilstaan bij de belangrijkste resultaten van haar onderzoek en bekijkt met ons welke implicaties dit kan hebben voor de klinische praktijk.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Voor de deelname aan Crossings vragen we 25 euro. Voor annuleringen na 10/11/2023 rekenen we een administratieve kost aan van 5 euro.

De broodjeslunch en de Algemene Supervisorenvergadering zijn gratis.

Graag inschrijven voor Crossings, de broodjeslunch en de Algemene Supervisorenvergadering ten laatste op 10/11/2023.

Inschrijven voor de Bijzondere Algemene vergadering verloopt via een aparte emailuitnodiging, die je ongeveer 14 dagen vooraf ontvangt.

Sluiten